NOUPS & Co.

29.05.2008

Javna tribuna

Zapisano pod: NOUPS — bogo33 @ 15:38

“Da iz številke postanem človek” – stanovanjske skupine 16 let pozneje

Društvo Mostovi – za zdravje v duševnem zdravju in Fakulteta za socialno delo, 15.05.2008 ob 18h na FSd-ju.

Zaključki javne tribune

V četrtek 15. maja je na FSD-ju potekala javna tribuna z naslovom “Da iz številke postanem človek – stanovanjske skupine 16 let pozneje, ki sta jo pripravila društvo Mostovi – za zdravje v duševnem zdravju in Fakulteta za socialno delo.

Svoja mnenja so soočali: Bogomir Krajnc in Bruno Smilovič (predstavnika društva Mostovi), Vito Flaker (FSD), Nace Kovač (ŠENT), Josip Lukač (Zavod Hrastovec) in Marjeta Ferlan Istenič (MDDSZ). Govorcem so se v diskusiji pridružili še drugi stanovalci stanovanjskih skupin, predstavniki nevladnih organizacij duševnega zdravja v skupnosti (Altra, Ozara, Novi Paradoks, Šent, društvo Vezi) in drugih nevladnih organizacij, predstavnica Agencije IN, predstavniki posebnih socialnih zavodov (SVZ Dutovlje, Dom Nine Pokorn Grmovje, Zavod Hrastovec, Dom Impolca, predstavnik Foruma svojcev za ljudi s težavami v duševnem zdravju Edo Belak ter zainteresirana javnost.

Stanovalci stanovanjskih skupin so opozorili na probleme s katerimi se srečujejo v stanovanjskih skupinah:

- na krivičnost sistema financiranja, ki namesto neposredno uporabniku plačuje za storitve izvajalskim organizacijam in predlagali, da bi financiranje potekalo na način, ki bi uporabniku zagotavljal, da bi dobil sredstva neposredno v roke in jih sam ali s podporo razporejal za usluge, ki jih potrebuje

- na hkratno pomankanje vpliva uporabnikov v organizacijah duševnega zdravja pri razporejanju sredstev in pri načrtovanju in izbiri storitev ter predlagali, da se številčnost uporabnikov v upravnih odborih organizacij poveča na več kot polovico vseh člano upravnega odbora

- na možnost individualnega načrtovanja za vsakega uporabnika, pri čemer so predlagali, da bi se povečala tudi sama zaposljivost kadra (ena socialna delavka na pet uporabnikov)

- na trende lokacijskega marginaliziranja stanovanjskih skupin, ki za stanovalce pomeni zmanjšane možnosti za vključevanje, zlasti v sfero plačanega dela

- in na druge probleme, zaradi katerih se uporabniki čedalje bolj počutijo kot številke in ne ljudje, pri čemer so izpostavili predvsem dejstvo, da se je prvotna dobra namera v podobi stanovanjskih skupin tekom razvoja precej izkrivila. Pri tem so poudarili, da za to ne krivijo izvajalcev posameznih nevladnih organizacij, a problem ki ostaja je, da so stanovanjske skupine postale neke vrste odlagališče, stanovalci pa v stanovanjskih skupinah ostajajo za nedoločen čas in ne prehodno, kot je bil prvoten namen, saj preprosto nimajo kam iti. Stanovanjske skupine je potrebno nadgraditi.

Podobno so menili tudi predstavniki nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja v skupnosti. Opozorili so, da si tudi sami želijo ponuditi boljši življenski standard stanovalcem, ki bi omogočal bolj kakovostno življenje in večjo vključitev v skupnost.

Iz Fakultete za socialno delo so prišla opozorila, da se je situacija nastanitvenih možnosti za ljudi s težavami v duševnem zdravju zreducirala zgolj na stanovanjske skupine, saj drugega skorajda nimamo, z izjemo skupnih gospodinjstev. Razviti bi bilo potrebno še druge alternative, ki jih poznajo v svetu (socialne zadruge, neposredno plačevanje storitev, terensko delo, deljena skupna odgovornost različnih služb, sveti stanovalcev in druge oblike sodelovanja pri upravljanju, itd…).

Predstavnik socialnega zavoda Hrastovec je predstavil dobro prakso njihove ustanove pri ustvarjanju nastanitvenih možnosti v skupnosti. V zadnjih letih so tako poleg klasičnih stanovanjskih skupin, z različno stopnjo pokritosti, odprli tudi neodvisna stanovanja in terapevtsko kmetijo, poiskali rejniške možnosti in razvili podporne službe, kot so mobilni timi timi za preselitve, timi za razreševanje konfliktnih situacij na oddelkih in drugo. Tako Hrastovcu kot drugim zavodom je izziv z deinstitucionalizacijo nadaljevati dokler ne bodo vsi stanovalci imeli možnosti živeti zunaj zavodov, ne glede na to, kako obsežno podporo potrebujejo za samostojno življenje in pa bolje vpeti nove stanovanjske strukture v neposredna okolja, sa so zdaj še v veliki meri izolirana.

Predstavnica Agencije IN (agencija za individualno načrtovanje, posredovanje in koordiniranja socialnih storitev), ki so jo ustanovili uporabniki in sodelavci projekta IF (individualno, neposredno financiranje – pilotski projekt, ki ga je naročilo MDDSZ), je predstavila postopek vspostavitve osebnega paketa in neposredno financiranje socialnih storitev in s tem opozorila na pomembnost in nujnost tovrstne novosti na področju socialnega varstva.

Predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je pozdravila pobudo uporabnikov. Tudi MDDSZ razmišlja o uvedbi možnosti individualnega financiranja, vendar je menila, da nas do tega čaka še zelo dolga pot, predvsem zaradi finančnih ovir.

Na javni tribuni so udeleženci ugotovili, da so sistemske spremembe, ki bi razširile spekter možnosti in izbir za ljudi v duševni stiski – vsekakor nujne. Med najnujnejšimi so udeleženci omenili individualno financiranje in sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi. Veliko pa se da narediti tudi znotraj obstoječega sistema, zlasti povečati vpliv uporabnikov v izvajalskih organizacijah (na primer povečati število uporabnikov v upravnih odborih).

Javna tribuna je bila med prvimi v seriji javnih dogodkov, ki jih bo organiziralo novo nastalo društvo Mostovi – za zdravje v duševnem zdravju. Gre za društvo uporabnikov služb duševnega zdravja, ki je v svojem ustanovnem manifestu zapisalo, da bodo javnost opozarjali na to, da se ta populacija srečuje s čezdalje večjimi finančnimi in stanovanjskimi stiskami in s problemi na več področjih svojega življenja, ki jih doživljajo zaradi stigme.

Dogodek je bi izjemnega pomena, saj je na pobudo uporabnikov zbral širok krog izvajalcev, nevladnih organizacij, socialnih zavodov in centrov za socialno delo, svojcev, uporabnikov, vladnih predstavnikov, strokovnjakov, raziskovalcev in študentov FSD in drugo zainteresirano javnost.

Zapisali:

Nika Cigoj

Društvo Mostovi – za zdravje v duševnem zdravju

Tadeja Kodele – Fakulteta za socialno delo

NOUPS & Co. in DOGODEK

Ker smo pri izvedbi javne tribune z aktivnim sodelovanjem v uporabniškem društvu Mostovi bili prisotni tudi NOUPSovci je prav, da poročilu društva in fakultete pridamo še nekaj naših mnenj

Z samo javno tribuno smo bili zadovoljni, saj je pokazala, da se znajo zbrati za skupno mizo različni subjekti civilne družbe in da so njene pobude dovolj močne, žal pa pri ustreznih državnih organih oziroma naši politiki premalo slišane, še manj pa upoštevane.

Tako, da je potrebno povedati po tej poti, visoki predstavnici MDDSZ, ki se je udeležila javne tribune, da so njene bojazni – (gre za bojazen, da ne bo dovolj denarja), ob tem, da je načelno zagotovila podporo izvajalcem pri spremembah (ki so res nujne) in nadgradnji obstoječih programov za duševno zdravje – neutemeljene. Da je pravzaprav moralna obveza – in še kakšna druga – obeh naših ministrstev (za socialo in zdravje), da seznanijo našo politiko in oblastnike, da vsi pokazatelji in trendi kažejo na takšno poslabšanje na področju sociale in javnega zdravstva, da prihajajo tisti svetopisemski časi, ko bo treba vsaj del mečev pretopiti v lemeže in pluge. Nič ne pomaga silna oboroževalna gonja, če ne bo poskrbljeno za zdravje ljudi, kajti kdo se bo še sploh sposoben bojevati z “Marsovci”, oziroma kdo bo sploh še dovolj psiho-neuro-imunsko sposoben za kolonizacijo Marsa, kajti kolikor lahko spremljamo ekološka dogajanja, smo Zemljo menda že odpisali. Vprašati pa jih je tudi treba – naše oblastnike – mar ja ne pripravljajo teh svojih patrij za tisti čas, ko bo “folku”, ki se mu že itak sedaj “trga” končno dovolj in jih bo odnesel splošen val nezadovoljstva z njihovim kapitalom vred. Takrat pa jim tudi njihovi tanki ne bodo mogli več pomagati. Torej, ker si takšnega kaosa nihče ne želi, pamet v roke in odvezat mošnjičke za tisto – kar pojmujemo kot javno dobro.

Za NOUPS & Co. Bogo Krajnc

  • Share/Bookmark


Brez komentarjev »

Še brez komentarjev.

RSS vir za komentarje na objavo. Trackback URI

Komentiraj

Prelomi vrstic in odstavkov so samodejni, e-poštni naslov ni nikoli prikazan, dovoljen je HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(obvezno)

(obvezno)


Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !
Blog NOUPS & Co. | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |